Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zodpovědnost za zpracování údajů:

KNALL LTD

Děkujeme za váš zájem o náš internetový obchod Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá Níže podrobně informujeme o zpracování vašich údajů.

1. Přístup k datům a hosting

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí osobních údajů Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje například název souboru, IP adresu, datum a čas. stahování, počet přenosů Data a žádající poskytovatel (přístupové údaje) a dokumenty ke stažení.

Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány pouze pro zajištění bezproblémového provozu stránek, jakož i pro zlepšení naší nabídky. V souladu s čl. 6 věta 1 věta 1 písm. f DSGVO zachovat naše oprávněné zájmy, které dominují v kontextu rovnováhy zájmů, při správné prezentaci naší nabídky. Veškeré přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení návštěvy webu.

Hostingové služby poskytované třetí stranou

V rámci externího zpracování naším jménem poskytuje dodavatel webhostingové a zobrazovací služby Veškeré údaje shromážděné v rámci používání tohoto webu nebo ve formulářích prezentovaných v internetovém obchodě, jak je popsáno níže, budou zpracovány na jeho serverech.

Poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Shromažďování dat a jejich používání k plnění smluv, kontaktování a otevření zákaznického účtu

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete v rámci objednávky nebo tím, že nás kontaktujete (např. přes kontaktní formulář nebo email). Povinná pole jsou označena, protože údaje potřebujeme pro zpracování smlouvy nebo zpracování vašeho kontaktu a bez jejich specifikace nemůžete odeslat objednávku nebo kontakt. Shromážděná data se zobrazí v příslušných vstupních formulářích. Údaje, které nám poskytnete, používáme v souladu s čl. 6 bod 1 věta 1 písm. b DSGVO pro zpracování smluv a zpracování dotazů.
Pokud s tím souhlasíte podle čl. 1 věta 1 písm. Pokud jste vystavili DSGVO a vybrali jste si možnost otevřít zákaznický účet, použijeme vaše údaje pro účely otevření zákaznického účtu.
Po ukončení smlouvy nebo smazání zákaznického účtu budou vaše údaje omezeny na další zpracování a vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním údajů nebo si nevyhrazujeme právo na další použití údajů, je zákonné povoleno to, o čem informujeme v tomto prohlášení. Smazání zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře.

3. Přenos dat

Za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DSGVO Vaše údaje předáváme spediční společnosti, které byla zásilka objednána, pokud je to nezbytné pro doručení objednaného zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si vyberete, odešlete ›Shromážděné platební údaje shromažďujeme instituci odpovědné za platby a všem poskytovatelům služeb, které jsme pověřili vybranou platební službou. Částečně vybraní poskytovatelé platebních služeb sami tyto údaje shromažďují, pokud si tam vytvoříte účet. V tomto případě se musíte během procesu objednávky přihlásit k poskytovateli platebních služeb pomocí přístupových údajů. Zásady ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů platebních služeb.

Využíváme poskytovatele platebních služeb a poskytovatele spedičních služeb se sídlem mimo Evropskou unii. Předání osobních údajů těmto společnostem probíhá pouze v souvislosti s potřebou plnění smlouvy.

Totéž platí pro předávání údajů našim výrobcům nebo velkoobchodům v případech, kdy za nás (třetí strana) převezmou zásilku.