Garance zápasu

Předpisy o Záruce zápasu nabízené společností Knall

  • Záruka se vztahuje pouze na produkty zakoupené na webu knall.uk

  • Pokud při objednávání produktu uděláte chybu při zadávání rozměrů, snadno to napravíme. Ponesete pouze náklady na zaslání produktu zpět k nám.

  • Co když bylo v objednávce více nesprávně změřených produktů? Měli byste je poslat zpět v jednom balíčku. Pamatujte - Garanci shody uplatňujeme jednou na objednávku.

  • Co když jsme odeslali produkt ve špatných rozměrech? Okamžitě nám to řekněte – produkt vyzvedneme a vylepšíme bez dalších nákladů.

  • Záruka na shodu se vztahuje na vylepšení produktu, nikoli na výměnu. Pamatujte, že pro použití je třeba nahlásit chybu nejpozději do 21 dnů od data nákupu.

  • Garance fit se vztahuje na korekci (zkrácení / zmenšení) šířky nebo výšky produktu a maximálně na rozdíl 10%.

  • Záruka fit se nevztahuje (prodloužení / zvětšení) rozměru výrobku.

  • Záruka na shodu se nevztahuje na změny způsobu montáže.

  • Záruka na shodu se vztahuje na všechny objednávky kromě komerčních objednávek (pro fakturu s DPH).

  • Záruka shody se nevztahuje na hotové výrobky.