Nařízení ODR

Pozor na zákazníky: Evropská komise nabízí platformu pro online řešení sporů, která slouží jako most pro mimosoudní urovnání mezi podniky a spotřebiteli, kteří hledají spravedlivé řešení, aniž by se museli uchylovat k soudním sporům. Doporučujeme vám seznámit se s touto platformou, která je přístupná prostřednictvím odkazu http://ec.europa.eu/odr a která poskytuje snadný přístup k mediačním postupům. Upozorňujeme však, že naše společnost se v současné době neúčastní řízení o řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími komisemi a není k tomu povinna.